In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

Kontakte nou: USA: 1-855-ZANTRAY (1-855-926-8726) / Ayiti: 011-509-4461-1161

Email: info@humanityhaiti.org

 IMANITE&AYITI 2010
HUMANITY&HAITI(H&H) 2010

Bati moun kòm fondasyon pou bati peyiya.
Nap bati koneksyon Ayisyen an. "Se pw
òp tèt nou nou tap ret tan.”

Zansèt nou you te di nou KISA nou dwe fè.
ap montre now KIJAN pou nou fè li.

Mesie e Dam,
Li le, li tan.
Annou fe sa zanzèt yo te di nou an.
Annou fè inyon. Annou kebe tan ansanb. Annou kebe
LèAyisyen.
Zantray yonn, Zantray lòt, Zantray tout

H&H se yon apèl to TOUT paminan nou ki konekte avèk konsyans Zansèt yo…

Nou invetew.  Kouman ou ap repond?

Kisa diferans ki genyen avèk mouvman H&H la?

A. Premyèman e sitou—Nou idantifye e nou ap pran aksyon sou pwoblèm ki pi santral pou Ayiti e pou Kominote Global Ayisyen an: (1) Mantalite Ayisyen, avèk (2) Nou Manke Konsyans Kolektif.

B. Nou se sèl mouvman ki gen teknoloji imen Zansèt yo, Pwosesis Zantray Imen/Kominote (HCP—Human Core\Community Process), pou montre nou kouman pou no fè sa Zansèt yo te di nou fè nan deviz nou an: kenbe inyon—'Inyon fè la force.'

C. Nou klè: Jiskaske nou bati pa bati koneksyon Ayisyen an, pa gen anyen nou ap fè kòm Ayisyen ki ap gen okenn valè. Li pa ase ke nou renmen Ayiti; nou dwe renmen li nan nivo pwoblèm nan. H&H ap jere sa.


Prezantasyon LèAyisyen: An n bati moun kòm fondasyou pou n bati peyiya.


D. Strikti nou genyen pou nou finansye travay kominote bezwen kounye an pa sistenab.  H&H ap jere sa.

 

Nivo pwoblèm nan se yon reyalite fondamantal: Ki moun ki pral depanse dè milya nan peyi w epi ki ap kite li pou ou? Ki sa ki ap vo anyen si Ayiti pa pou nou ankò? Nenpòt plan pou ede Ayiti ki pa gen ladan yon strateji pou reveye fe majorite Ayisyen fe inyon, ap make, se pa pou di ke se demagojie oswa enterè endividyèl ke yap jere. Si yon moun serie pou li ede Ayiti e li pa gen yon plan pou fè nou fè inyon, li ap bay tèt li manti.  Jiskaske nou pa bati koneksyon Ayisyen an, pa gen anyen nou fè kòm Ayisyen ki ap gen oken valè.

Fyète Ayisyen avèk Rezon Dèt:
(Fyète) Nou se Ayisyen paske nou redefini limanite.
(Rezon Dèt) Nou AP fèl ankò.

Li lè.  Li tan. Limanite & Ayiti se yon apèl pou paminan nou ki konekte ak konsyans Zansèt yo ... paminan ou ki toujou respire detèminasyon Zansèt yo. Sa a se yon apèl pou nou reklame destine Ayiti—Pou nou jwe wòl sa a nan limanite, ankò!

Amou se yon AKSYON!
Li pa sifi pou nou pou n renmen Ayiti.
Nou dwe renmen l 'nan nivo a pwoblèm nan.

H & H 2010 ... nou ap redefini sa li vle di ke nou se Ayisyen.
Redefini sa li vle di ke nou se moun imen.

Revolisyon se pou nou chanje konpòtman yon lòt moun.
Evolisyon se sou chanje pwòp konpòtman nou.

Zansèt nou yo te di nou KISA nou dwe fè. H&H ap montre nou KIJAN pou nou fl.
Lè Ayiti te deklare endepandans li, se te yon apèl pou fè lagè.
Sa a, se yon apèl pou zantray!
Nou deklare evolisyon Ayiti ... nan amou.