Kaye Pou AyitiMiyò. 19 Okt, 2012

Nan pati sa a nan wèbsit la, nou ap mande kominotea pou li ede nou devlope plan leson pou fè fomasyon chak ti kominote ki fe pati de Kominote Ayisyen Global la sou pou kisa li ta bon si yo patisipe nan kenbe LèAyisyen.  Pou ede yo we kijan patisipe nan kenbe LeAyisyen konsistan avèk kwayans santal kominote yo, konsistan avèk prinsip baz kominote yo. Nou ap kòmanse avèk sink ti-kominote sayo: (A) Manman/Papa Pou AyitiMiyò; B. Kretyen Pou AyitiMiyò, C. Vodouwizan Pou AyitiMiyò; D. Jèn Pou AyitiMiyò; (E) Atis Pou AyitiMiyò ;F. Fanm Pou AyitiMiyò; G.Politisyen Pou AyitiMiyò

I. Jeneral: Kisa LèAyisyen ye? 

2. Zansèt nou yo tè kite kat ti mo sayo pou nou: Inyon fè la fòs.
Yo pa te di 'Kretyen, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'Vodouwizan, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di, 'jèn, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di, 'gran moun, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'eterosexyèl, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'omosexyèl, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'bisexyèl, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'etidyan, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun mòn, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun lavil, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'peyizan, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'pwofesyonèl, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun pie kase, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki gen de pie, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki gen kapasite, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki eklere, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki malad, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki gen sante, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki ale lekòl, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki pat ale lekòl, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki rich, inyon fè la fòs.'
Yo pa te di 'moun ki pòv, inyon fè la fòs.'
Yo te di: INYON FÈ LA FÒS.

I. Komite Yo

A. Manman/ Papa Pou AyitiMiyò
Kisa ki pi impòtan pou ou jere pou pitit nou yo?
Kisa ki ap vo anyen si nou pa gen yon Ayiti pou nou kite pou yo?
Eske se ale lekòl ki ap jere sa pou yo?
Ki le ke responsabilite nou kòm manman ak papa pitit mande ke nou solisyone manman pwoblèm nan pou pitit nou yo?
Eske se bay ti moun yo manje sèlman ki responsabilite nou?

B. Kretyen Pou AyitiMiyò
1. Ki pwoblèm endividyèl Jezi Kri tè vin jere?
Jezi Kri pat vin jere oken pwoblèm endividyèl. Se pwoblèm sosyal sèlman li tè vin jere.
2. Kisa ki tè bay lavi Jezi Kri valè?
Sak tè bay lavi Jezi Kri plis valè se ke li tè vini pou li mouri pou nou.

Ki rezon ou genyen pou mouri ou menm?
Kisa ki ap bay viw valè?
Eske Ayiti pa vo nou bay vi nou pou nou sovèl?

C. Vodouwizan Pou AyitiMiyò.
Pitit bèf, se bèf
Pitit kabrit. Se kabrit.
Pitit Bondye...

D. Jèn/Etidyan Pou AyitiMiyò

 1. Jenerasyon Ayisyen kap monte ya, patikilièman sa ki ap viv an Ayiti yo: Mwen di ou: Pa gen inivesite an Ayiti, an Sen Domeng, o nan nenpòt lòt kote nan lemond ki gen edikasyon pou montre nou fe travay ki pi enpotan pou nou ta fè, travay sa Zansèt nou yo te di nou pou no fe: Kenbe inyon. Travay sa, ou déjà kalifie pou ou fè l. Menm jan Zansèt nou yo te kalifie san edikasyon fòmal!

Viw, jan li ye jodiya, se pa paske ou pa gen edikasyon, oswa ou pa gen ou karyè. Viw ye jan li ye jodiya se paske kote Ayiti ye jodiya.

 1. Edikasyon ak fomasyon pwofesyonèl gen anpil valè. . Men; mank edikasyon ak fòmasyon pwofesyonèl se pwoblèm ki pi imedya ki en fas nou jodiya kòm Ayisyen, Ni an Ayiti; Nin nan etranje. Pwoblem plis imedya pou nou kom Ayisyen se ke nou prèt pou nou pèdi peyiya, nou prèt pou nou pèdi patri nou, nou prèt pou nou pèdi Ayiti.
 2. Anpil nan nou gen yon sans de dezezpwa; Sa fè kèk nan nou pakabab dòmi nan nwit. Men kite m di ou konsantre sèlman sou objektif endividyèl, kankou yon diplòm, oswa yon travay pou rezoud pwoblèm nou yo, avèk kote nou kounye a jodi a kòm Ayisyen, sa a, se travay egare. Pandan nap chèche yon ti gout lèt, nap pèdi bèf la.
 3. M ap di ou anko: pwoblèm endividyèl nou marye avèk pwoblem sosyal Ayiti. Map mande ou anko: Kisa li fè pou ou: Si ou gen yon degre, epi ou pa jwenn travay? Kisa li fè pou ou: Si ou jwenn travay, men sèlman pou etranje ou ka travay nan pwòp peyiw?
 4. Ki moun ki pral depanse milyon ou bilyon nan peyi ou, epi kite li pou ou? Ki sa ki ap vo anyen, si Ayiti se pa pou nou ankò?
  Nou dwe marye de objektif sa yo ansanb: siksè endividyèl avèk siksè pou Ayiti. Nou dwe marye you chak jou nan vi nou, chak jou nan tout sa nou ap fe. Nou dwe marye yo sosyalman e spirityèlman.
 5. Li pran silans ak inaksyon majorite a pou pèmèt mantalite minoritea domine.
 6. Jenerazyon35an, kisa ki pi fò kòz vi kote li ye jodiya? Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two sot, pou ou ta fe mie? Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two parese, pou ou ta fe mie? Kote vi ou ye jodidya, eske se paske ou two pa serie pou ou to fe mie?

  NON.

Vi ou, kote li ye jodiya, se paske Ayiti se ou peyi ekstrèman soudevlope. Vi pwoblem endividyèl nou makonen avèk pwoblèm social Ayiti. Konsa tou, pou kote nou ye jodiya, nou dwe marye siksè endividyèl nou avèk siksè sosyal Ayiti. Nou dwe marye yo nan to sa nou ap fè. Nou dwe marye yo sosyalman e spirityèlman.

7. Kisa li fè pou ou: Si ou gen yon degre, epi ou pa jwenn travay?
Kisa li fè pou ou: Si ou jwenn travay, men sèlman pou etranje ke ou kapab travay nan pwòp peyiw?

E. KÒRanjèl: Atis Pou AyitiMiyò

1. Atis jwe yon wòl inik nan bati sosyete a.
Kominote atis la gen responsabilite pou li voyaje ale soti, anro anba pou li fe bagay yo desan vin nan konsyans nou.  Travay transpò sikolojik sa a pran anpil demand, e konsa tou mete atis yo nan plis risk pou boulvèsman imen, e sa fe atis yo bezwen plis sipò imen.
Pwogram KORangél se yon invitasyon pou kominote atis la pou antre nan KORvesasyon (konvesasyon ki soti nan zantray) evolisyon imanitea.
2.  Kominote a atis, souvan beni ak verite vizyonè, sejousi pa jwe wòl kòm direktè ase pou bati sosyete a.. Nan anpil fason, wòl atis yo nan sosyetea kounye an vin ou wòl de spektatè.  Sa koute sosyete imen anpil.  Objektif pwogram KORangél la se sipòte devlopman yon lot nivo atis pou sèvi kòm model de moun ki fonksyone nan zantray yo kòm exanp a vivan. E, nan pozisyon sa a, funksyone kom yon nan direktè yo ki ap bati sosyetea, ki ap gide sosyetea, prodise at pou konsonpsyon piblik.

F. Fanm Pou AyitiMiyò.  

G. Politisyen Pou AyitiMiyò


Check out this video on YouTube: